Nawigacja

Samorząd szkolny

,,WIELKIE SPRAWY W MAŁYCH RĘKACH”

SAMORZĄD UCZNIOWSKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 19 IM. MIESZKA I W BIAŁYMSTOKU

„ …Organizacja samorządności w szkole polega na tym, by oddać w ręce uczniów ich sprawy tak, by realizując własne cele, stawali się partnerami nauczycieli w realizacji celów, które stawia im szkoła…”

Jednym z zadań nauczycieli w ich pracy wychowawczej jest uczenie dzieci szacunku dla dobra wspólnego i przygotowanie do życia w społeczności lokalnej i w państwie. Właściwą formą realizacji tego działania w procesie wychowania i uspołeczniania jest działalność Samorządu Uczniowskiego.

W szkole podstawowej dzieci po raz pierwszy spotykają się z pojęciem samorządności, czyli z możliwością współdziałania, współtworzenia „rodziny” szkolnej i współpracowania z nauczycielami. Dlatego też na tym etapie kształcenia uczniowie zostają wdrożeni do samodzielności, zapoznani z możliwościami tworzenia, współpracy, dialogu, z umiejętnością dążenia do dobra wspólnego oraz z uświadamianiem sobie ponoszenia odpowiedzialności za siebie i innych.

Aby sprostać tym zadaniom powinni próbować współuczestniczyć w działalności szkoły, sami też proponować i realizować różnorakie zadania.

Biorąc pod uwagę fakt, iż uczniowie szkoły podstawowej dopiero uczą się współdecydowania o własnych sprawach, idea samorządności będzie wprowadzana poprzez:

 • uczestnictwo w tradycyjnych imprezach szkolnych,
 • organizację konkursów, imprez pod kierunkiem opiekuna samorządu uczniowskiego lub innych nauczycieli,
 • analizowanie przez uczniów podjętych działań.

ZADANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 1. Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.
 2. Inspirowanie uczniów do działalności samorządowej, do demokracji i odpowiedzialności za życie społeczności szkolnej.
 3. Współdziałanie z władzami szkolnymi w realizacji planu pracy.
 4. Udział w formułowaniu przepisów wewnątrzszkolnych regulujących życie społeczności szkolnej.
 5. Współorganizowanie imprez szkolnych oraz uroczystości związanych ze świętami państwowymi.
 6. Inspirowanie uczniów do działalności na rzecz osób potrzebujących.
 7. Współpraca ze środowiskiem lokalnym i promocja szkoły.
 8. Inspirowanie uczniów do wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy, szkoły oraz środowiska.
 9. Wzmacnianie więzi między wszystkimi uczniami w szkole.

 

Samorząd Uczniowski - rok szkolny 2016/17

W roku szkolnym 2016/17 Samorząd Uczniowski prowadzi działania zgodnie z planem zatwierdzonym na posiedzeniu gospodarzy klas w dniu 16 września 2016 r.

Gospodarze klas w r. szk. 2016/17

Kl. IV a - Michał Kolendo

Kl. IV b – Kacper Makarewicz

Kl. IV c – Marta Gregorczuk

Kl. IV d – Maria Niewińska

Kl. IV e – Hanna Paszkiewicz

Kl. V a – Matylda Mojsak

Kl. V b – Wiktoria Utko

Kl. V c – Miłosz Trochimowicz

Kl. V d – Franciszek Żyglicki

Kl. V e – Dominika Rutkowska

Kl. VI a – Aleksandra Szymula

Kl. VI b – Wiktoria Krupkowska

Kl. VI c – Tomasz Radawiec

Kl. VI d – Paulina Kulesza

Kl. VI e – Karolina Rajczuk

Kl. VI f –  Gabriela Szajewska

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 19 im. Mieszka I w Białymstoku
  ul. Mieszka I 18
  15-054 Bia­ły­stok
 • tel. 85 73 23 000
  fax. 85 74 06 019

Galeria zdjęć