Nawigacja

Współpraca szkół partnerskich – „Rodzina Polonijna”

Współpraca szkół partnerskich  –  „Rodzina Polonijna”
Oddział Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Białymstoku

Z Suderwską Szkołą Podstawową im. Mariana Zdziechowskiego w rejonie wileńskim SP 19 współpracuje od 2007 roku. Realizacja wspólnie opracowanego programu ma na celu tworzenie przestrzeni dla dialogu pomiędzy uczniami z Białegostoku i polskiej szkoły w Suderwie na Litwie, budowanie więzi na bazie wspólnych zainteresowań oraz rozwinięcie kontaktów i współpracy pomiędzy szkołami.
Współpraca w roku 2017 przebiega pod hasłem "Bliżej siebie". Zaplanowane zadania: udział uczniów w warsztatach historycznych, poszerzanie wiedzy na temat życia Polaków na Kresach, udział w XVII Międzynarodowym Marszu Pamięci Zesłańców Sybiru, przygotowanie wystaw prezentujących życie i działalności patronów ustanowionych przez Sejm RP na rok 2017.Jak co roku uczniowie, rodzice i nauczyciele wezmą udział w szkolnych konkursach „Przygoda z historią”, napiszą dyktando historyczne. Uczniowie SP19 we współpracy z Muzeum Wojska w Białymstoku przygotują i przeprowadzą, z okazji 11 listopada, dla mieszkańców i gości Grę Miejską „Z Piłsudskim po Białymstoku”

Rok 2018 to „Wielkie sprawy w małych rękach”. Zadania zaplanowane w projekcie mają na celu upamiętnienie wydarzeń oraz osób związanych z odzyskaniem i utrwaleniem niepodległości przez Rzeczpospolitą Polską w związku z obchodami setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Do realizacji zadań zaproszą dziadków, sąsiadów i rodziców. Wysłuchają ich opowiadań o przeszłości, której byli częścią. Zebrane materiały zostaną zaprezentowane w opracowanej przez nich książce. Z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości na 11 listopada przygotują kolejną edycję gry miejskiej.
Uczniowie obu szkół przez cały okres realizacji projektu będą ponadto rozwijać samorządność w szkołach, samodzielnie organizować przedsięwzięcia, szukać sposobów na realizowanie działań charytatywnych. Wykorzystując nowoczesne techniki komunikacyjne uczniowie i nauczyciele będą dzielić się efektami, wspierać w rozwiązywaniu problemów.W ramach realizowanego wspólnie projektu Razem dla Edukacji odwiedzili nas nauczyciele z Suderwskiej Szkoły Podstawowej im. Mariana Zdziechowskiego w rejonie wileńskim. Gościli u nad od 22 do 24 lutego 2018r. W czwartek mieli okazję uczestniczyć w Dniu Otwartym Szkoły, ale najbardziej pracowity był piątek. Tego dnia obejrzeli ciekawe, aktywizujące metody pracy z uczniami podczas zajęć prowadzonych przez naszych nauczycieli. Mieli okazję przyjrzeć się rozwijającym różne umiejętności zajęciom w świetlicy szkolnej, widzieli pracę uczniów podczas lekcji języka angielskiego oraz matematyki  i przyrody. Uwieńczeniem tych prezentacji było przedstawienie przygotowane na podstawie dramatu Juliusza Słowackiego pt. „Balladyna”. Po południu odbyło się spotkanie projektowe, a wieczorem nasi goście obejrzeli spektakl w Białostockim Teatrze Lalek. Kolejnego dnia, po podsumowaniu pobytu w naszej szkole i ciepłym pożegnaniu, nasi przyjaciele wyjechali do Suderwy. Mamy nadzieję, że to spotkanie było  inspirujące dla nas wszystkich.

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 19 im. Mieszka I w Białymstoku
    ul. Mieszka I 18
    15-054 Bia­ły­stok
  • tel. 85 73 23 000
    fax. 85 74 06 019

Galeria zdjęć