Nawigacja

Miejski Program „Wychowawca Podwórkowy”

Celem Miejskiego Programu „Wychowawca Podwórkowy” jest przeciwdziałanie patologiom społecznym oraz zapobieganie społecznie nieakceptowanym zachowaniom dzieci i młodzieży poprzez organizowanie im czasu wolnego oraz rozwijanie ich zainteresowań. Program adresowany jest do dzieci i młodzieży w przedziale wiekowym od 6 do 18 roku życia, mieszkających na białostockich osiedlach.

Wychowawcy Podwórkowi proponują ciekawe formy spędzania czasu wolnego tj. zajęcia rekreacyjne, sportowe, gry zespołowe, zajęcia plastyczne, artystyczne, wyjścia do kina, na wycieczki, itp. oraz oferują pomoc w rozwiązywaniu doraźnych trudności i problemów dzieci. Zajęcia są nieodpłatne.

Więcej informacji dotyczących programu oraz harmonogram zajęć znajduje się na stronie: http://wychowawcapodworkowy.pl/

Aktualny grafik zajęć na dany miesiąc oraz dane kontaktowe do Wychowawców Podwórkowych prowadzących zajęcia w Szkole Podstawowej nr 19 jest wywieszany na szkolnej tablicy ogłoszeń.”

Katarzyna A. Kurowska Koordynator Dokumentacji i Współpracy Miejskiego Programu „Wychowawca Podwórkowy”

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 19 im. Mieszka I w Białymstoku
    ul. Mieszka I 18
    15-054 Bia­ły­stok
  • tel. 85 73 23 000
    fax. 85 74 06 019

Galeria zdjęć