Nawigacja

GIODO w naszej szkole

W tym roku szkolnym przystąpiliśmy do ogólnopolskiego projektu: Twoje Dane - Twoja Sprawa, którego organizatorem jest GIODO, czyli Generalny Inspektor Ochrany Danych Osobowych.

 

1.  Czym jest GIODO?
To instytucja powoływana przez Sejm za zgodą Senatu. Generalny Inspektor Danych Osobowych, w skrócie GIODO, to stanowisko powołane przede wszystkim w celu kontroli zgodności procedur przetwarzania danych osobowych oraz prowadzenia ewidencji zarejestrowanych zbiorów tego rodzaju danych.
2. Dane osobowe – czym są?
“Dane osobowe”, czyli wszelkie informacje, pozwalające na zidentyfikowanie tożsamości osoby fizycznej, w szczególności przez powiązanie z nią numeru identyfikacyjnego lub specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne (art. 6 ust. 2 ustawy o ochronie danych osobowych).
W praktyce oznacza to, że za dane osobowe zostaną uznane wszystkie informacje, które pozwalają na identyfikację tożsamości bez nadmiernych kosztów, czasu i działań. Jeśli więc dysponujemy numerem telefonu, który po wpisaniu w wyszukiwarkę internetową zostanie powiązany z konkretną osobą (np. przez portal społecznościowy), to będziemy mówić w tym wypadku o danych osobowych.
Więcej informacji nt. zasad przetwarzania danych osobowych treść obowiązujących aktów prawnych wskazówki co do stosowania przepisów praktyce na stronie www.giodo.gov.pl oraz w serwisie edugiodo.giodo.gov.pl
3.  Dlaczego ten projekt jest dla nas ważny?
Jednym  z priorytetów edukacyjnych MEN oraz Prezydenta Miasta na obecny rok szkolny 2017/2018 jest: BEZPIECZEŃSTWO W INTERNECIE – ODPOWIEDZIALNE KORZYSTANIE Z MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.
Dodatkowo już niebawem, czyli  25 maja 2018 r - bezpośrednio w krajach członkowskich nastąpi pełna harmonizacja prawa materialnego w UE w tym zakresie i my jako instytucja publiczna musimy być przygotowani na najnowsze rozporządzenia w tym temacie.
4.  Cel Programu
Celem Programu jest upowszechnienie wiedzy o ochronie danych osobowych i prawie do   prywatności   wśród   uczniów   i   nauczycieli   oraz   kształtowanie   świadomych i odpowiedzialnych postaw wśród uczniów i ich rodziców.
Cel ten chcemy osiągać poprzez poszerzenie oferty edukacyjnej naszej szkoły o treści związane z ochroną danych osobowych i prawem do prywatności w szczególności poprzez:
•   poszerzenie warsztatu metodycznego nauczycieli,
•   poszerzenie wiedzy uczniów na temat poszanowania praw człowieka, w tym szczególnie prawa do prywatności i ochrony danych osobowych;
•   kształtowanie wśród uczniów świadomej i odpowiedzialnej postawy obywatelskiej.
5. Co się będzie działo w ramach realizacji Programu?
Realizacja programu podejmować będzie  liczne działania edukacyjno – profilaktyczne, gdyż:
•   wpisuje się on bezpośrednio w założenia naszego szkolnego programu wychowawczo – profilaktycznego;
•   zagrożenia w sieci spowodowane utratą prywatności mają bardzo znaczący wymiar społeczno-wychowawczy;
•  oznacza to, że prowadzenie zajęć poświęconych tej tematyce nie dotyczy wyłącznie zajęć informatycznych, dlatego realizowane one będą na wielu przedmiotach, godzinach wychowawczych, zajęciach pozalekcyjnych w różnoraki sposób, np. jako:
    lekcje tematyczne,
    warsztaty i szkolenia dla ucznia i rodziców
    konkursy;
    sondaże;
    apele i happeningi
    inicjatywy uczniowskie / inicjatywy rodziców
    i wiele innych zależnych od naszej pomysłowości

6.  Jaka jest rola Rodziców w tym projekcie?

Bezpieczne dzieci w sieci, to wyedukowani nauczyciele i rodzice !!!Wsparcie dla rodziców przewidujemy w np. w możliwość uczestniczenia dla zainteresowanych w programach, spotkaniach, seminariach, prelekcjach organizowanych zarówno przez placówki oświatowe, jak i inne instytucje.

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 19 im. Mieszka I w Białymstoku
    ul. Mieszka I 18
    15-054 Bia­ły­stok
  • tel. 85 73 23 000
    fax. 85 74 06 019

Galeria zdjęć