Nawigacja

Warsztaty Samorządu Uczniowskiego

Szkoła to laboratorium demokracji. Właściwie przygotowane i przeprowadzone wybory to pierwszy krok do dobrze działającego samorządu uczniowskiego. Wybory mogą być też świętem demokracji w szkole, ważnym doświadczeniem dla wszystkich uczniów i uczennic, w praktyce uczącym jak działają mechanizmy samorządowe.

Nasza szkoła bardzo wspiera wszelkie działania samorządowe uczniów. Ostatnio odbyły się dla członków samorządów klasowych warsztaty, w ramach których nasi młodzi samorządowcy nie tylko rozwijali swoją świadomość czym jest demokracja lub jakie mają prawa i obowiązki, ale starali się również wypracowywać metody intensyfikacji działań samorządowych w szkole.
Podczas pracy nad prawami dziecka oraz ucznia, szczególną uwagę poświęcono prawu prywatności, czyli prawu ochrony danych osobowych. Pracowaliśmy w dwóch grupach wiekowych: klasy IV – V oraz VI – VII. Uczniowie bardzo chętnie wymienialiśmy się doświadczeniami oraz pomysłami. Przedstawiciele samorządów z zaangażowaniem tworzyli kodeksy zasad ochrony takich danych oraz dyskutowali nad problemem często nieświadomego udostępnienia własnych danych, szczególnie na portalach społecznościowych.
Możliwość aktywnego spotkania się z innymi uczniami jest bezcennym doświadczeniem, za które dziękujemy organizatorom w tym Opiekunowi SU.

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 19 im. Mieszka I w Białymstoku
    ul. Mieszka I 18
    15-054 Bia­ły­stok
  • tel. 85 73 23 000
    fax. 85 74 06 019

Galeria zdjęć