Nawigacja

Rada Rodziców Zebrania i konsultacje Ubezpieczenie 2019/2020 Stypendium szkolne Obiady - karta zgłoszenia, opłaty Komunikat w sprawie wykazu podręczników Informacje Wyprawka ucznia klasy pierwszej r.sz. 2019/2020 ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE LECZENIA STOMATOLOGICZNEGO

 

Opłata za obiady za miesiąc marzec 2020 r.

Opłata za obiady za miesiąc luty 2020 r.

Opłata za obiady za miesiąc styczeń 2020 r.


Karta zgloszenia dziecka na obiady / rezygnacji z obiadów

 

ZASADY ODPŁATNOŚCI ZA OBIADY W STOŁÓWCE SZKOLNEJ przy Szkole Podstawowej nr 19 im. Mieszka I w Białymstoku

1. Miesięczną odpłatność za obiady należy wpłacać przelewem na konto szkoły nr 22 1240 5211 1111 0010 3556 9870. Przelew powinien wpłynąć na konto szkoły do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc żywieniowy.
2. W  tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko dziecka oraz klasę. W przypadku opłaty za więcej niż jedno dziecko w tytule wpłaty należy wpisać każde dziecko osobno.
3. Odpisów za niewykorzystane posiłki w danym miesiącu dokonuje się w następnym miesiącu rozliczeniowy - zwrot na konto wpłacającego.
4. W przypadku nieobecności ucznia w szkole należy zgłosić ten fakt u intendenta osobiście lub telefonicznie najpóźniej do godz. 14 dnia poprzedzającego nieobecność.
5. Osoby rezygnujące ze stołowania się powinny zgłosić ten fakt pisemnie w terminie co najmniej 3 dni przed zakończeniem miesiąca poprzedzającego. W razie niedopełnienia formalności w określonym terminie rodzic będzie ponosił koszt żywienia za cały miesiąc.
6. Osoby niewpłacające w terminie za obiady lub nie stosujące się do zasad określonych w Regulaminie stołówki szkolnej zostaną pozbawione możliwości żywienia.
7.  Kontakt  tel.: 85 73 23 000 w. 29  email: obiadysp19@gmail.com

Cena obiadu w roku szkolnym 2019/2020r.
 
dziecko 3,30zł
nauczyciel 6,00zł

Obiady w stołówce szkolnej od dnia 09.09.2019r
 

Opłata za obiady za miesiąc listopad 2019 r.

Grafik dni obiadowych i opłat IX-XII 2019r.

WAŻNE:
- deklaracja zgłoszenia dziecka na obiady do pobrania ze strony szkoły lub u intendenta;
- zwrot  deklaracji do intendenta;
- odbiór  karteczek na obiady u intendenta w godz.10-13 za okazaniem potwierdzenia przelewu lub dowodu wpłaty;
- zgłoszenie decyzji MOPR do intendenta;                                      
- jednorazowa wpłata na potrzeby stołówki szkolnej u intendenta. Wysokość wpłaty 10 zł. (tj. 1zł miesięcznie) na podst. Uchwały Rady Rodziców

Jadlospis2019-2020

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 19 im. Mieszka I w Białymstoku
    ul. Mieszka I 18
    15-054 Bia­ły­stok
  • tel. 85 73 23 000
    fax. 85 74 06 019

Galeria zdjęć