Nawigacja

Rada Rodziców Zebrania i konsultacje Ubezpieczenie 2019/2020 Stypendium szkolne Obiady - karta zgłoszenia, opłaty Komunikat w sprawie wykazu podręczników Informacje Wyprawka ucznia klasy pierwszej r.sz. 2019/2020 ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE LECZENIA STOMATOLOGICZNEGO

ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE LECZENIA STOMATOLOGICZNEGO

ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE W ZAKRESIE LECZENIA STOMATOLOGICZNEGO

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 19 im. Mieszka I w Białymstoku informuje, iż  zostało podpisane  porozumienie  na  realizację świadczenia  zdrowotnego  w  zakresie  leczenia  stomatologicznego  dla  dzieci i  młodzieży  - uczniów naszej Szkoły ,  na  zasadach   i  zgodnie     z  ustawą    z dnia 12 kwietnia 2019 roku o  opiece  zdrowotnej  nad  uczniami  (Dz. U. z 2019 r. poz.  1078) 

 Podmiot  leczniczy  to:

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gabinet Stomatologiczny Zofia Kostecka 

ul. Koszykowa 7

15-046 Białystok

Tel.   857412822

 

Usługi    stomatologiczne  realizowane  będą  na  podstawie  zgłoszeń  telefonicznych  rodzica  uprawnionego  dziecka,  w  godzinach  pracy  gabinetu  tj. 

Poniedziałek   14:00  -  19:00

Wtorek    14:00  -  19:00

Środa    8:00  -  14:00

Czwartek    14:00  -  19:00

Piątek    8:00  -  14:00

 

Zgodnie z art.7 ww. ustawy każdy rodzic ma prawo do wyrażenia sprzeciwu, który należy złożyć w formie pisemnej do świadczeniodawcy realizującego opiekę.

 

ZAKRES ŚWIADCZEŃ

Art. 9. 1. Lekarz dentysta sprawujący opiekę stomatologiczną nad uczniami wykonuje:

1) świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia,

2) profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia

– określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji.

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 19 im. Mieszka I w Białymstoku
    ul. Mieszka I 18
    15-054 Bia­ły­stok
  • tel. 85 73 23 000
    fax. 85 74 06 019

Galeria zdjęć