• Strefa rodzica

     • Rada Rodziców

     • Szkolny Budżet Partycypacyjny finansowany ze środków Rady Rodziców

      Rok szkolny 2020/2021

      Białystok, 23 września 2020 r.

      Szanowni Państwo,
      Informujemy, że:
      -składka na Radę Rodziców w roku szkolnym 2020/2021 uległa zmianie i wynosi
      a)na budżet Rady Rodziców SP19:
      70,-PLN za pierwsze dziecko
      50,-PLN za drugie dziecko
      40,-PLN za trzecie dziecko
      0,-PLN za czwarte i każde kolejne
      30% z zebranej składki wraca na potrzeby klasy,
      b)na środki czystości - 30,-PLN / dziecko
      c)na potrzeby kuchni, korzystających ze stołówki szkolnej - 10,-PLN / dziecko
      d)na świetlicę - - 50,PLN (w b.r. wpłacają tylko rodzice, którzy nie uiścili opłaty w roku szkolnym 2019/2020  i rodzice, których dzieci korzystających z opieki  świetlicowej po raz pierwszy)
      Rekomendowany termin opłaty składek na Radę Rodziców SP19 do końca pierwszego okresu nauki.

      Zapewniamy, iż będziemy dysponować funduszami rodziców w sposób racjonalny, zgodny z literą prawa, i na tyle wszechstronny, by pieniądze trafiały do jak największej grupy uczniów.


      Dziękujemy wszystkim Rodzicom za wsparcie i pomoc jaką mieliśmy do tej pory. Chcemy, by nasze dzieci uczyły się w jeszcze bardziej nowoczesnej i przyjaznej szkole, dlatego liczymy na Wasze  zaangażowanie w życie i funkcjonowanie Dziewiętnastki.

      Zapraszamy do kontaktu
      Rada Rodziców
      Konto Rady Rodziców
      (Bank PKO S.A.)
      19 1240 5211 1111 0010 3776 7265
      Proszę w tytule wpisać klasę i cel.
      Adres do przelewów i faktur:
      Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 19
      im. Mieszka I
      ul. Mieszka I 18 15-054 Białystok

       

       

      Białystok, 10 września 2020 r.Drodzy Rodzice!

      Rada Rodziców w naszej szkole działa na podstawie art. 53 i 54 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95 poz. 425 z późn. zm.) i jest demokratycznie wybraną grupą przedstawicieli Rodziców z wszystkich klas naszej szkoły. Jest jednym z czterech statutowych organów szkoły (Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski), który reprezentuje Rodziców w kontaktach z Dyrekcją, Radą Pedagogiczną oraz Samorządem Uczniowskim.

      Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2020/2021
      Wiesław Treszczotko - przewodniczący
      Beata Gieleżyńska - wiceprzewodnicząca
      Przemysław Gutowski - wiceprzewodniczący

      Komisja Rewizyjna:
      Jerzy Żebrowski - przewodniczący Komisji Rewizyjnej
      Anna Chilińska - członkini
      Ewa Aleksiejczuk - członek

      Podstawowym celem funkcjonowania Rady jest reprezentowanie ogółu Rodziców szkoły, wspieranie działalności statutowej szkoły oraz działanie na rzecz polepszania jej funkcjonowania. To właśnie w szkole nasze dzieci spędzają większą część dnia, dlatego nasze działania zmierzają m.in. do uatrakcyjnienia tego czasu.
      Aby nasze zaangażowanie mogło dać wymierne efekty, poza samymi chęciami, niezbędne są jeszcze środki finansowe. Od wielu lat podstawowym źródłem finansowania naszych działań są dobrowolne składki Rodziców tzw. składka na RR.

      W imieniu swoim i poprzednich Rad bardzo dziękujemy za wpłaty dokonywane na wspólne konto. Dzięki tym funduszom mogliśmy wesprzeć realizację projektów uczniowskich (Uczniowski Budżet Partycypacyjny), działania wychowawczo-opiekuńcze Grona Pedagogicznego oraz Dyrekcji mające na celu poprawę jakości nauczania naszych dzieci, ich bezpieczeństwa.

      Przez ostatnie kadencje Rada dzięki naszym wspólnym wpłatom wsparła  modernizację kilku szkolnych pracowni (projekt Sala z duszą),  zakupiła interaktywne tablice multimedialne, dofinansowywała szkolną bibliotekę, wspierała finansowo organizację konkursów,  imprez sportowych na terenie szkoły oraz fundowała naszym dzieciom nagrody.

      Zgodnie z ustaleniami zebrane na naszym koncie środki w wysokości 30% przekazywaliśmy  na potrzeby poszczególnych klas, dbaliśmy o uzupełnianie apteczki szkolnej (zakup środków do gabinetu pielęgniarki szkolnej) i organizację atrakcji dla naszych dzieci  z okazji Święta Szkoły.

      W bieżącym roku szkolnym chcielibyśmy m.in. współfinansować zakup nowych komputerów do pracowni komputerowej (w ramach projektu Sala z duszą), zadbać o montaż rolet w salach lekcyjnych, wzbogacić bibliotekę o nowe, poszukiwane przez dzieci książki.


       

       


      Rok szkolny 2019/2020

      • Prezydium Rady Rodziców

       

      Przewodniczący Rady Rodziców – pan Wiesław Treszczotko

      Zastępca Przewodniczącego – pan Andrzej Wasilewski

      Członek zarządu – pan Marcin Sidorczuk

       

      Komisja rewizyjna:

      pan Jerzy Żebrowski – przewodniczący Komisji Rewizyjnej
      pani Anna Chilińska – członkini
      pan Przemysław Gutowski –- członek

       


      Rok szkolny 2018/2019

      • Prezydium Rady Rodziców

       

      Przewodniczący Rady Rodziców – pan Wiesław Treszczotko

      Zastępca Przewodniczącego:

      pan Andrzej Wasilewski

      pani Izabella Obłockan

       

      Komisja rewizyjna:

      pan Jerzy Żebrowski - przewodniczący

      pani Anna Chilińska - członkini

       


      Rok szkolny 2017/2018

      • Prezydium Rady Rodziców

       

      Przewodniczący Rady Rodziców – pan Wiesław Treszczotko

      Zastępca Przewodniczącego – pan Andrzej Wasilewski

       

       


      Rok szkolny 2016/2017

      • Prezydium Rady Rodziców

       

      Przewodniczący Rady Rodziców – pan Wiesław Treszczotko

      Zastępca Przewodniczącego -pan Andrzej Wasilewski

      Członek – pani Martyna  Bednarz

      Członek – pani Izabella Obłocka

      Członek – pani Katarzyna Masłowska

      Zgodnie z Ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. ( Dz.U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) Rada Rodziców współpracuje ze wszystkimi rodzicami uczniów szkoły, jest ich reprezentantem wobec dyrekcji szkoły, organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, prezentuje opinie rodziców związane z pracą szkoły, pozyskuje rodziców do czynnego udziału w realizacji programu nauczania, wychowania i opieki, a także do świadczenia pomocy materialnej szkole i uczniom.

      • Rada Rodziców wybrała Komisję Rewizyjną w składzie:

      Przewodniczący: pan Jerzy Żebrowski

      Członek: pani Chilińska Anna

      Członek: pan Wojciech Walenda


   • brak danych