• Miejskie Koncerty Kolęd

     • Miejskie Koncerty Kolęd i Pastorałek

     • Tradycją stały się organizowane przez naszą szkołę coroczne Miejskie Koncerty Kolęd i Pastorałek. Od 2011r. koncerty odbywają się pod patronatem Jego Ekscelencji ks. Arcybiskupa Edwarda Ozorowskiego, Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego Jakuba i Prezydenta miasta Białegostoku Tadeusza Truskolaskiego.

      Z mottem „Niech kolęda popłynie do nieba, kolędę światu nieść trzeba” zapraszamy wszystkich uczniów białostockich szkół do śpiewania. Przy akompaniamencie flażoletów i śpiewie chórów z naszej szkoły: „Figielka” i „Rozśpiewanej dziewiętnastki”, koncertujemy w kościele farnym pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny oraz w cerkwi Św. Mikołaja.

       

   • brak danych