• Evariste – dziewczynka

     • Evariste – dziewczynka z Wybrzeża Kości Słoniowej

     • Kontynuujemy pomaganie.

      Od kwietnia 2013 roku, pomagamy dziewczynce mieszkającej na Wybrzeżu Kości Słoniowej EVARISTE. Dziewczynka urodziła się w 2008 roku. Jej tato opuścił rodzinę i nie wiadomo co się z nim dzieje. Mama nie ma pracy, jest bardzo biedna. Dzięki naszej pomocy Evariste ma codziennie posiłek, może chodzić do szkoły i ma zapewnioną opiekę w przypadku choroby.

      W pomoc i opiekę na odległość angażujemy się zbierając fundusze na szkolnych kiermaszach a także przez dobrowolne datki na ten cel. Staramy się, by nie przerywać tego dzieła, bo choć my znamy Evariste tylko ze zdjęcia i listów, tam, daleko od naszej Ojczyzny, żyje prawdziwy człowiek, który czeka na naszą pomoc materialną, bo nic więcej nie posiada ponad to.

       
       

      Dziewczynka nie potrafi samodzielnie pisać, ale jest bardzo wdzięczna za pomoc, dlatego

       

      przy pomocy dorosłych przesłała do nas kilka słów:

      tłumaczenie

       

   • brak danych